Höftledsprotes, THR (Total Hip Replacement)

Precis som hos oss människor drabbas våra sällskapsdjur inte sällan av kronisk smärta och problem från höftlederna. Orsakerna är många och varierande, men vanligast är att de har så kallad höftledsdysplasi och/eller drabbas av artrosförändringar. Andra möjliga orsaker är till exempel komplicerade calve legg perthes sjukdom.

För hundar och katter med milda (till måttliga) besvär har man ofta god effekt av behandling med smärtstillande, antiinflammatoriska läkemedel i kombination med fysioterapi. Att bygga en stabil muskelkorsett i bakkroppen under handledning av en sjukgymnast och därigenom avlasta de smärtande höftlederna, samtidigt som man anpassar djurets levnadsstil och undviker allt för intensiv aktivitet, är av stort värde. En mycket viktig faktor som lätt överses är att djuret skall hållas slankt – övervikt är en vanlig anledning till onödig ledsmärta och slitage hos både människor och djur. 

I de fall smärtan inte längre kan hanteras på ett tillfredsställande sätt med ovanstående behandling, alternativt om djurägaren upplever att djuret blir onödigt hämmat i sin levnadsföring, finns det idag kirurgiska lösningar att tillgå. Precis som hos människa kan man byta ut den gamla, trasiga eller slitna höftleden mot en ny, en protes. Höftledsproteser har utförts på hund i 30-talet år och på katt i knappt 10-talet år. Alla raser och storlekar kan opereras, det finns protesstorlekar för allt från St Bernhardshundar till Chihuahuor. Ingreppet har i regel ett mycket gott utfall, dryga 95% av alla patienter som genomgår ingreppet anses komma tillbaka till ett aktivt, rörligt och smärtfritt liv. I många fall har de hundar och katter som kommer ifråga för höftledsproteskirurgi dubbelsidiga förändringar, d v s bägge höftlederna är sjukligt förändrade. Inte sällan räcker det faktiskt att byta den höftleden som utgör mest problem för djuret, men ibland måste man även gå vidare och operera även den andra sidan för bästa resultat. Till skillnad från hos människa där proteserna i viss mån anses ha begränsad hållbarhet, behöver man i regel inte byta ut en protes på en hund eller en katt under dess livslängd.  

Här hos oss på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm arbetar ett operationsteam med veterinär Karin Löfqvist och 3 djursjukskötare med proteskirurgi hos hund och katt. Teamet har arbetat tillsammans under många år och har satt proteser regelbundet sedan 2011. Inom proteskirurgin kan utfallet tydligt sammankopplas med kirurgen/teamets erfarenhet av ingreppet ifråga och det är av största vikt att hela teamet under lång tid handleds och lärs upp av en erfaren proteskirurg.

Vårt team har haft glädjen att ända sedan starten 2011 som enda team i Norden fått bli upplärda av veterinär Ole Frykman, Specialist i Kirurgi. Ole har med dryga 30 år på nacken och nära 1000 opererade fall bakom sig utan motstycke störst erfarenhet av proteskirurgi hos hund i norra Europa. Numera är vi självgående inom proteskirurgi, men bibehåller det regelbundna och nära samarbetet med Ole, framför allt vid lite knivigare fall, för att kunna garantera bästa möjliga lösning för var enskild patient. Till vår hjälp har vi leg sjukgymnast Martina Israelsson som står för expertisen gällande pre- och postoperativ träning av protespatienterna.

Behöver ditt djur hjälp? Välkommen att boka en tid på tfn: 0451-846 00

Läs mer om THR

Filmen visar fina Milton vid återbesök 10 dagar efter operation.