Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 1994

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesspecialist i neurologi

Specialområde

Neurologi