Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2018

Genomgår specialisering i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi