Legitimerad veterinär

Har jobbat i Italien, Frankrike & Storbritannien

Utbildning

Veterinärexamen 1999 Cert AVP SAM - Certificate advanced practitioner in small animal medicine at the Royal College

Specialområde

Allmän medicin, internmedicin, tänder & kirurgi