Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen

Specialist i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till Steg II-specialist i smådjurskirurgi

Specialområde

Kirurgi