Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
Genomgår specialisering i kirurgi

Utbildning

Veterinärexamen

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår specialisering i smådjurskirurgi

Specialområde

Kirurgi