Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2015

Genomgår specialisering i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, hältdiagnostik