Legitimerad veterinär
Specialist steg 1
Genomgår svensk specialisering i kirurgi

Utbildning

Veterinärexamen

Specialist i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår specialisering i smådjurskirurgi