Legitimerad veterinär
Doctor medicinae veterinariae
Specialist i kirurgi

Utbildning

Veterinärexamen 1993

Doctor medicinae veterinariae

Specialist i kirurgi hos hund och katt

Specialområde

Ortopedisk kirurgi, avancerad mjukdelskirurgi