Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Neurologi, intensivvård, invärtes medicin