Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 1990

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Kirurgi, laparoskopi och ortopedi