Legitimerad veterinär
Specialist steg 1

Utbildning

Veterinärexamen 1990

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Kirurgi, laparoskopi och ortopedi