Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 1984

Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Specialområde

Hudsjukdomar och internmedicin