Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin, hudsjukdomar