Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Genomgår specialisering i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin, hudsjukdomar