Legitimerad veterinär
Specialist steg 1

Utbildning

Veterinärexamen 2007

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Inskriven på vidareutbildning inom mjukdelskirurgi ”Certificate of Small Animal Veterinary Practice - Soft Tissue Surgery” vid europeiska organisationen ESAVS.

Specialområde

Mjukdelskirurgi, gastroskopi, rhinoskopi, bronkoskopi, laparoskopi