Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
CSAVP Soft Tissue Surgery

Utbildning

Veterinärexamen 2007

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

CSAVP Soft Tissue Surgery

Specialområde

Mjukdelskirurgi, gastroskopi, rhinoskopi, bronkoskopi, laparoskopi