Legitimerad Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi