Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2017

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi