Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2017

Genomgår specialisering i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi