Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär
Föräldraledig

Utbildning

Veterinärexamen 2010

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2018

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, hudsjukdomar, tandsjukdomar, hygien