Legitimerad veterinär
Specialist steg 1

Utbildning

Veterinärexamen 2010

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2018

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, hudsjukdomar, tandsjukdomar, hygien