Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen

Speciaistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Intensivvård