Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2017

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi