Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
CSAVP Soft Tissue Surgery

Utbildning

Veterinärexamen 1994

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

CSAVP Soft Tissue Surgery

Specialområde

Kirurgi, rehab, hältdiagnostik