Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2002

Doktor i medicinsk vetenskap 2007

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesspecialist bilddiagnostik

Specialområde

Bilddiagnostik