Legitimerad veterinär
Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Dr. med. Vet.
Genomgår svensk specialisering i bilddiagnostik

Utbildning

Veterinärexamen 2002

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Doktor i medicinsk vetenskap 2007

Genomgår ämnesspecialisering bilddiagnostik

Specialområde

Bilddiagnostik