Legitimerad veterinär
Vet med doktor
Genomgår svensk specialisering i bilddiagnostik

Utbildning

Veterinärexamen 2002

Doktor i medicinsk vetenskap 2007

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår ämnesspecialisering bilddiagnostik

Specialområde

Bilddiagnostik