Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2016

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under internutbildning i onkologi

Specialområde

Onkologi, allmän medicin/kirurgi