Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 2016

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår internutbildning i onkologi

Specialområde

Onkologi, allmän medicin/kirurgi