Legitimerad veterinär

Utbildning

DVM, MRCVS

ECVS Resident in Small Animal Surgery

Specialområde

Ortopedi och mjukdelskirurgi