Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär

Utbildning

DVM, MRCVS

ECVS Resident in Small Animal Surgery

Specialområde

Ortopedi och mjukdelskirurgi