Just nu har vi lång väntetid i telefon. Vi beklagar detta. Om du har ett akut/allvarligt sjukt djur, åk in utan att ringa innan. Om du har ett icke-akut ärende kan du även e-posta till albano@anicura.se

Legitimerad veterinär

Utbildning

Vetrinärexamen 2008

BVSc 2007 från Sydney University

GPCert DI 2008

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2015.

Under utbildning till ämnesområdesspecialist kardiologi samt inskriven på European Master of Small Animal Veterinary Medicine - cardiology.

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano