Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär

Utbildning

Vetrinärexamen 2008

BVSc 2007 från Sydney University

GPCert DI 2008

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2015.

Under utbildning till ämnesområdesspecialist kardiologi samt inskriven på European Master of Small Animal Veterinary Medicine - cardiology.

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano