Legitimerad veterinär

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano

Utbildning

Vetrinärexamen 2008

BVSc 2007 från Sydney University

GPCert DI 2008

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 2015.

Under utbildning till ämnesområdesspecialist kardiologi samt inskriven på European Master of Small Animal Veterinary Medicine - cardiology.

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin