Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 1993

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesområdesspecialist

Specialområde

Invärtes medicin, endokrinologi