Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 1993

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under utbildning till ämnesområdesspecialist

Specialområde

Invärtes medicin, endokrinologi