Legitimerad veterinär
Specialist steg 1
Genomgår svensk specialisering i internmedicin
Avdelningschef vård och jour

Utbildning

Veterinärexamen 1993

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår ämnesområdesspecialisering i internmedicin

Specialområde

Invärtes medicin, endokrinologi