Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2018

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Under internutbildning inom onkologi

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi