Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2018

Genomgår utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Genomgår internutbildning inom onkologi

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi