Just nu har vi lång väntetid i telefon. Vi beklagar detta. Om du har ett akut/allvarligt sjukt djur, åk in utan att ringa innan. Om du har ett icke-akut ärende kan du även e-posta till albano@anicura.se

Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2005

Specialistkomptetens i hundens och kattens sjukdomar

Ämnesspecialist i kardiologi 2017

Specialområde

Hjärtsjukdomar, internmedicin. Ansvarig för operation av patent ductus arteriosus, PDA, samt inplantering av pacemakers vid Albano

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano