Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2005

Specialistkomptetens i hundens och kattens sjukdomar

Ämnesspecialist i kardiologi 2017

Specialområde

Hjärtsjukdomar, internmedicin. Ansvarig för operation av patent ductus arteriosus, PDA, samt inplantering av pacemakers vid Albano

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano