Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2013

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

ECVS resident i smådjurskirurgi (europeisk specialistutbildning i kirurgi).

Specialområde

Kirurgi, ortopedi, neurologi