Legitimerad veterinär
Svensk och europeisk specialist i neurologi

Ansvarig vid Neurologicenter AniCura Djursjukhuset Albano

Utbildning

Veterinärexamen 1993

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialist i neurologi

Diplomate European Collage Veterinary Neurology

Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, i ämnet ”Phenotypic classification of breed related myelopathies in pugs”

Specialområde

Neurologi och neurokirurgi