Legitimerad veterinär
Specialist steg 1
TF avdelningschef IVA

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Intensivvård, anestesi, akutvård