Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 2012

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Intensivvård, anestesi, akutvård