Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2014

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, tandsjukdomar, sårvård