Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 2014

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, tandsjukdomar, sårvård