Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2002

Under utbildning till specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin/kirurgi, bilddiagnostik