Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Invärtes medicin, tandsjukdomar, kattmedicin