Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialist i kirurgi, Diplomerad kirurgi (ECVS)

Doktorsexamen inom ämnet kirurgi.

Specialområde

Ortopedisk kirurgi och avancerad mjukdelskirurgi