Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2001

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

GPCert Small Animal Surgery

Under utbildning till svensk ämnesområdesspecialist i neurologi hund och katt

Specialområde

Neurologi, hältdiagnostik, kirurgi