Just nu har vi lång väntetid i telefon. Vi beklagar detta. Om du har ett akut/allvarligt sjukt djur, åk in utan att ringa innan. Om du har ett icke-akut ärende kan du även e-posta till albano@anicura.se

Legitimerad veterinär

Utbildning

Veterinärexamen 2001

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

GPCert Small Animal Surgery

Under utbildning till svensk ämnesområdesspecialist i neurologi hund och katt

Specialområde

Neurologi, hältdiagnostik, kirurgi