Legitimerad veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Utbildning

Veterinärexamen 2001

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

GPCert Small Animal Surgery

Specialområde

Neurologi, hältdiagnostik, kirurgi