Legitimerad veterinär
Specialist steg 1
Genomgår svensk specialisering i neurologi

Utbildning

Veterinärexamen 2001

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

GPCert Small Animal Surgery

Genomgår svensk ämnesområdesspecialisering i neurologi hund och katt

Specialområde

Neurologi, hältdiagnostik, kirurgi