Docent

Utbildning

Veterinärexamen 1977

Medicine kandidat 1999

Specialist i hundens och kattens sjukdomar 1994

Specialist i invärtesmedicin och kardiologi 2005

Diplomate European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM) – Cardiology 1999

Veterinärmedicine doktorsgrad 2000

Docent 2007

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin, VMD

Ansvarig veterinär Hjärtgruppen vid Albano