Legitimerad veterinär, TF avdelningschef akuten och IVA

Ansvarig veterinär på blodbanken

Utbildning

Legitimerad veterinär

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

Specialområde

Allmän medicin, intensivvård