Cookie-inställningar

Legitimerad veterinär, Chefsveterinär

Utbildning

Medicine doktor 2001

Veterinärexamen 2006

Specialistkompetens i hundens och katten sjukdomar 2012

Ämnesområdesspecialist kardiologi 2017

Huvudansvarig för ballongsprängningar av lungartärsförträngningar vid Albano

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano