Ursäkta byggstöket! Från och med 13/1 bygger vi om receptionen på Albano och har därmed begränsade möjligheter att ta emot kontanter. Tack för överseende, snart blir det mycket bättre! 

Legitimerad veterinär, Chefsveterinär

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano

Utbildning

Medicine doktor 2001

Veterinärexamen 2006

Specialistkompetens i hundens och katten sjukdomar 2012

Ämnesområdesspecialist kardiologi 2017

Huvudansvarig för ballongsprängningar av lungartärsförträngningar vid Albano

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin