Just nu har vi lång väntetid i telefon. Vi beklagar detta. Om du har ett akut/allvarligt sjukt djur, åk in utan att ringa innan. Om du har ett icke-akut ärende kan du även e-posta till albano@anicura.se

Legitimerad veterinär, Chefsveterinär

Utbildning

Medicine doktor 2001

Veterinärexamen 2006

Specialistkompetens i hundens och katten sjukdomar 2012

Ämnesområdesspecialist kardiologi 2017

Huvudansvarig för ballongsprängningar av lungartärsförträngningar vid Albano

Specialområde

Hjärtsjukdomar, invärtes medicin

Ingår i Hjärtgruppen vid Albano