Legitimerad fysioterapeut

Sara är legitimerad fysioterapeut på humansidan med examensår 2019 från Uppsala Universitet.

Hon har flertalet kortare utbildningar på djursidan i bland annat träning för hållbarhet vid ortopediska skador, rehabilitering av vanliga neurologiska skador/sjukdomar, kinesiotejp på hund, medicinsk laser och vänlig vård.

Sara har arbetat på AniCura Djursjukhuset Albanos rehabiliteringsavdelning sedan våren 2019.

Specialintressen är kattens rehabilitering och aktivering samt ortopediska problem i olika former hos både hund och katt. Sara har även erfarenhet av arbete med problembeteenden hos hund och har själv varit aktiv med hundträning inom flera olika hundsporter. 

Specialområde

Ortopedi, problembeteenden hos hund, rehabilitering och aktivering av katt