Legitimerad sjukgymnast
Legitimerad djursjukskötare
Operativ avdelningschef rehab

Pernilla har arbetet på AniCura Djursjukhuset Albano sedan 2000 och med rehabilitering av hundar och katter sedan 2005. Hon är ansvarig för den dagliga verksamheten vid Albano Rehab.

Pernilla är legitimerad sjukgymnast på humansidan, utbildad vid Karolinska Institutet 2002-2005, och av Jordbruksverket Godkänd djursjukgymnast för arbete inom Djurens hälso- och sjukvård 2011, samt legitimerad djursjukskötare sedan 2013.

Utbildning

Legitimerad sjukgymnast Karolinska Institutet 2005

Godkänd djursjukgymnast för arbete inom djurens  hälso- och sjukvård, Jordbruksverket 2011

Legitimerad djursjukskötare 2013

Övrig utbildning:

Friskvårdskonsulent för hund, Hundkuranten 2004-2006 

Certifierad fysioterapeut Smådjur, Regiondjursjukhuset Strömsholm 2007-2008 

Sjukgymnastik med inriktning Akupunktur hund I 7,5hp Luleå universitet 2010 

Samt diverse kortare utbildningar inom veterinärmedicinsk rehabilitering bland annat ortostillverkning.