Legitimerad fysioterapeut

Angelica tog examen i medicin och fysioterapi vid Karolinska Institutet 2017, men har även studerat avancerad sjukvård på universitet i Tokyo.

Efter legitimationen har Angelica vidareutbildat sig med fokus på neurologi och utredning av motorikstörningar.

Angelica arbetade i flera år inom barnneurologi och neonatologi på humansidan innan hon kom till Anicura år 2021.

Vid sidan av sin tid på kliniken så ägnar hon sig även åt forskning och är nu i slutfasen av sin MSc-examen. Hon är även diplomerad massör.

Specialområde

Neurologi, avvikande rörelsemönster, trubbnosar