Legitimerad fysioterapeut, MSc

Angelica tog examen i medicin och fysioterapi vid Karolinska Institutet 2017, men har även studerat avancerad sjukvård på universitet i Tokyo. Efter legitimationen har Angelica vidareutbildat sig med fokus på neurologi och utredning av motorikstörningar. Hon har också uppnått en Medicine Magisterexamen.

Innan Angelica kom till Anicura år 2021 arbetade hon i flera år inom högspecialiserad barnsjukvård på humansidan. Hon har framför allt erfarenhet från områdena neonatologi, barnneurologi och neuropsykiatri, men har även arbetat på en specialistmottagning med viktbehandling för barn från hela Sverige med svårbehandlad obesitas. 

Förutom sitt kliniska arbete så ägnar sig Angelica åt forskning. Hon är även diplomerad massör. 

Angelica är en av de ansvariga för Viktmottagningen vid Albano. 

Utbildning

Fysioterapeutexamen, Karolinska Institutet

Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet

Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet

Diplomerad Massör, Friskvårdsgruppen

Behandling med medicinsk laser, Irradia

Specialområde

Neurologi, avvikande rörelsemönster, trubbnosar, viktbehandling